Coface garanterar en smidig internationell handel
30.08.2016
Ekonomiska publikationer

Panorama betalningserfarenhet bland tyska företag 2016

Panorama betalningserfarenhet  bland tyska företag 2016

Coface har nu genomfört den  första undersökningen om betalningserfarenhet bland tyska företag. Detta följer på andra undersökningar som presenteras i år för Kina, sju andra länder i Asien-Stillahavsområdet och Marocko. Undersökningen visar att nästan 84% av företagen drabbas av förseningar i betalningar trots landets starka ekonomiska situation. Den positiva situationen för tyska företag återspeglas dock i deras bedömning av en liten minskning av finansiella volymer av utestående fordringar det senaste året. Betalningsförseningar för de undersökta företagen håller sig inom hanterbara och tillfälliga gränser. De potentiella likviditetsriskerna från mycket långt förfallna fordringar är jämförelsevis låg.

 

Det är stor variation beroende på sektor. Enligt Coface beräkningar uppgår betalningsförseningar till 41,4 dagar på ett sektorövergripande genomsnitt. Vissa segment rapporterar dock mycket längre betalningsförseningar, särskilt inom Mekanik- och Precisions Industrin 60.0 dagar och för Transport 55,2 dagar. Kemikalie/Olja/Mineraler och IT/Telekommunikation har åtnjutit  de kortaste betalningsförseningarna.

 

Tillfrågade om förväntningarna gällande betalningsförseningar, är ”optimisterna” och ”pessimisterna” tämligen överens. Medan transport och partihandlen förväntar sig en försämring räknar Papper/Tryck och Mekanik/Precisions Industrin med betydande förbättringar.

 

 

MEDIA KONTAKT

Maria KRELLENSTEIN

Tel : +33 1 49 02 16 29

Mail : maria.krellenstein@coface.com 

 

Justine LANSAC

Tel : +33 1 49 02 24 48

Mail: justine.lansac@coface.com

Ladda ned denna publikation : Panorama betalningserfarenhet bland tyska företag 2016 (521,38 kB)
Sidans topp