Coface garanterar en smidig internationell handel
20.10.2015
Ekonomiska publikationer

Panorama företagskonkurser i Polen

Coface Panorama Polen
Den ökade ekonomiska aktiviteten i Polen har redan nått nivåer som krävs för att stabilisera antalet företagskonkurser.

 Detaljerad konkursstatistik bekräftar de positiva effekterna av ökad privatkonsumtion och ökad försäljning inom detaljhandeln. De flesta av de sektorer som är direkt beroende av hushållens efterfrågan visar förbättrade nivåer. Konsumenterna fokusera inte enbart  på dagligavaror utan är också  villiga att köpa kapitalvaror.

 

Goda utsikter på arbetsmarknaden, deflation och det låga ränteläget är bland de faktorer som stöder hushållens konsumtion. Betydande minskningar i antalet konkurser har registrerats inom livsmedels- och detaljhandelssektorerna, bland annat. I denna rapport analyseras sektoriella fördelningen av konkurser, att se över vilka sektorer som drar nytta - och som lider - från en omvärld. Trots ökade handelsvolymer och förbättrade sentiment, har vi märkt en kraftig ökning av konkurser bland transportföretagen, medan konsolideringsprocesser och marknadsutveckling har utlöst obestånd inom grossistsektorn.

 

Ladda ner denna publikation/
  • Polska företag strävar efter att komma i kapp med solid ekonomisk aktivitet
  • Sektor analys
  • Vilken nivå av hushållskonsumtion behövs för att stabilisera företagskonkurserna i Polen?

 

 

 

 

Media Kontakt

 

Maria KRELLENSTEIN
Tel : +33 1 49 02 16 29
Mail : maria.krellenstein@coface.com 
 
Justine LANSAC
Tel : +33 1 49 02 24 48 
Mail : justine.lansac@coface.com

Ladda ned denna publikation : Panorama företagskonkurser i Polen (2,82 MB)
Sidans topp