Coface garanterar en smidig internationell handel
29.05.2015
Ekonomiska publikationer

Panorama: mjölkkvoterna

Panorama: mjölkkvoterna

Sedan införandet av mjölkkvoter 1984 har mejerimarknaden  genomgått många reformer. Efter att ha reglerat marknaden i över 30 år avskaffades mjölkkvoterna  den 1 april 2015. Många i mejeribranschen upplever en oro.  Där några ser slutet av kvoter som en möjlighet att producera mer är andra oroliga och bekymrade över att potentiell europeisk överproduktion kommer leda till kraftiga prisfall - och allt detta sker i ett sammanhang av hård konkurrens.

 

I detta panorama granskar vi den globala och europeiska marknaden. Vi undersöker om dessa farhågor och förhoppningar är väl grundade eller inte. Dessutom, eftersom inte alla länder i Europeiska unionen är i samma situation, fokuserar vi särskilt på Frankrike. Är dess producenter tillräckligt robusta och förberedda för slutet av kvoter? Vilka är de inneboende riskerna och konsekvenserna av en liberalisering av mejerimarknaden? I vilken utsträckning kan avskaffandet av kvoter ses som fördelaktig för tillverkarna?

Ladda ned denna publikation : Panorama: mjölkkvoterna (817,78 kB)
Sidans topp