Coface garanterar en smidig internationell handel
24.10.2014
Ekonomiska publikationer

Panorama oktober 2014

Coface Panorama 2014

Detta panorama innehåller bland annat en undersökning av världshandel som stagnerade under det första halvåret 2014 och alltjämt kämpar för att återhämta sig nästan 6 år efter krisens början.Det är en radikal förändring efter 30 år av oöverträffad tillväxt: världsexporten är idag 10 gånger högre än 1980. Även under det senaste decenniet  som präglats av krisen 2008-2009  ökade exporten  två och en halv gånger. Detta väcker följande fråga: är nedgången i den internationella handeln sedan 2008 endast ett cykliskt fenomen eller motsvarar det en varaktig strukturell förändring?

Vi avslutar detta panorama med uppdaterade landriskbedömningar; förändringar och argument.

Ladda ned denna publikation : Panorama oktober 2014 (940,78 kB)
Sidans topp