Coface garanterar en smidig internationell handel
14.04.2016
Ekonomiska publikationer

Panorama stålsektorn – produktion till varje pris?

Panorama stålsektorn – produktion till varje pris?

Efter upphettade dagar under 2000-talet som präglades av råvaruboomen och Kinas massiva aptit som sedemera blev den största producenten och konsumenten upplever stålsektorn stora svårigheter till följd av avmattningen. Åtta år efter krisen 2008 lider sektorn fortfarande av en betydande överkapacitet. Den strukturella nedgången i den kineskiska ekonomin är naturligtvis en av de främsta orsakerna till denna utveckling, men även andra faktorer gör sig gällande. Kontraktion och expansion av tjänstesektorns aktivitet i resten av världen och korrelattionen av ståpriserna med andra ice-förnybara råvaror som också faller.

 

Mot denna bakgrund av svag efterfrågan ökade Kinas stålproduktionskapacitet från 660 miljoner ton 2008 till 1,12 miljarder 2015. Landet översvämmar därför resten av världen med sitt överskottsstål med risk för att orsaka bilaterala spänningar eftersom varje land i fråga värnar om att skydda sina nationella industrier.

 

Efter nedgången med 2,2% under 2015 förväntas den globala stålproduktionen minska med ytterligare 2,5% 2016 enligt Coface analytiker.

Den första minskningen av den kinesiska produktionskapaciteten och den mycket svåra situationen för ståltillverkare bekräftar detta scenario. Efterfrågan på stål förblir sannolikt trög 2016 (0%) efter en minskning med 2,5% 2015 på grund av den kinesiska effekten. Men det finns glimtar av hopp på längre sikt.  Coface räknar med att den globala efterfrågan ökar med 1% 2017 och därefter med 2,5% i genomsnitt under de följande åren tack vare de positiva utsikterna för den urbana befolkningstillväxten i tillväxtländerna.

 

 

 

Media Kontakt

Maria KRELLENSTEIN
  Tel : +33 1 49 02 16 29
  Mail : maria.krellenstein@coface.com 
   
  Justine LANSAC
Tel : +33 1 49 02 24 48 

Ladda ned denna publikation : Panorama stålsektorn – produktion till varje pris? (1,06 MB)
Sidans topp