Coface garanterar en smidig internationell handel
17.09.2018
Ekonomiska publikationer

Politiska risker för asiatiska ekonomier ökar

Politiska risker för asiatiska ekonomier ökar

Politiska risker i Asien har ökat, enligt Coface Politiska Risk Modell. Asien ligger för närvarande över världsgenomsnittet när det gäller politisk risk, bakom Mellanöstern och Nordafrika (MENA), Subsahariska Afrika och Latinamerika.

Även om politiska risker i Asien har varit i stort sett stabila i jämförelse med andra delar av världen, är vissa undantag anmärkningsvärda. Dessa risker kan skymma utsikterna för vissa ekonomier framåt.

När det gäller geografiska skillnader har Sydasien det högsta politiska riskresultatet följt av Sydostasien.  För Östasien noterades de snabbaste taktiska politiska riskhöjningarna sedan 2007, ledd av ökningarna i Kina.

Coface Politiska Risk Modell medför också ett höjning av riskresultatet för de länder där det finns ett stort antal konflikter och terrorattacker. Syd- och Sydostasien har höga etniska, religiösa och språkliga fraktioner vilket leder till spänning mellan de olika grupperna.

Anmärkningsvärda exempel på detta kan ses i Indien, Pakistan, Myanmar och Filippinerna.

Ladda ned denna publikation : Politiska risker för asiatiska ekonomier ökar (1,91 MB)

Kontakt


Steffen FINK

Head of Coface Nordics
Jens Ravns Vej 11 C
DK-7100 Vejle
Telefon: +45 76 41 92 93
steffen.fink@coface.com

Sidans topp