Coface garanterar en smidig internationell handel
20.03.2013
Ekonomiska publikationer

Radikal omvandling av risker i flera tillväxtländer

Radikal omvandling av risker i tillväxtländer
PANORAMA LANDRISK - MARS 2013

I detta Panorama belyser Coface den radikala omvandlingen av risker i tillväxtländer. Medan traditionella landrisker har minskat påtagligt är det främst tre nya risker som behöver övervakas.

 

risken för politisk instabilitet

Risken för politisk instabilitet har ökat påtagligt i och med att befolkningen i tillväxtländerna nu ställer allt högre krav och dessutom har större medel för att uttrycka dem. Coface kan med hjälp av ett nytt ramverk bedömma politiska risker och visa att det fortfarande finns en stor risk för instabilitet i länder i Nordafrika/Mellanöstern-regionen.  Även Venezuela, Ryssland, Kina, Nigeria och Kazakstan står inför betydande förändringar.

 

risken för protektionism

Denna protektionism är resultatet av exogena chocker som påverkat tillväxtländer sedan 2008. Det kan i framtiden innebära möjliga betalningsfrister för importörer och även fler inträdeshinder för utländska företag som vill dra nytta av tillväxtländernas starka inhemska efterfrågan. Argentina, Ryssland och, i mindre utsträckning, Indien, är länder rekommenderade att bevaka.

 

risker kopplade till bankkrediter

Bankkrediterna har varit oerhört dynamiska i några av tillväxtländerna. Så till den grad att det format "bubblor" inom kreditmarknaden för företag och hushållen. Coface lyfter fram länder där en uppenbar risk föreligger; främst några länder i Asien samt Chile, Turkiet, Ryssland och Venezuela.

Ladda ned denna publikation : Radikal omvandling av risker i flera tillväxtländer (609,37 kB)

Kontakt


Steffen FINK

Head of Coface Nordics
Jens Ravns Vej 11 C
DK-7100 Vejle
Telefon: +45 76 41 92 93
steffen.fink@coface.com

Sidans topp