Coface garanterar en smidig internationell handel
19.09.2014
Ekonomiska publikationer

Sektor Panorama: Europeiska flygbolag

Europeiska flybolag

Den gemensamma europeiska unionens marknad för lufttransport bildades först 1997. Sedan dess har de traditionella flygbolagen  konkurrerat med lågprisbolagen på sina kort- och medeldistansflygningar. Nu har konkurrensen utvecklats ännu snabbare när det gäller långdistansflyg, främst från flygbolag från Gulfstaterna. Deras trafik, kapacitet och lönsamhet växer snabbare än i någon annan region i världen. Eftersom de inte har kunnat förvärva nya trafikrättigheter har de har intensifierat sina förvärv av andelar i flygbolag inom EU. I en tid när det är nödvändigt att utnyttja Asiens tillväxtpotential har de europeiska flygbolagen drabbats av en alltmer aggressiv konkurrens och är nu bland de minst lönsamma i världen. Det finns mycket att lära av de förändringarna som skedde i samband med avregleringen på den amerikanska marknaden 1978.

De tre huvudsakliga utmaningarna som de europeiska aktörerna står inför är: öka lönsamheten, utnyttja efterfrågan där den finns och prestera bättre än de nya aktörerna på marknaden.

Ser vi en början på en ny våg av konsolidering liknande den som inträffade i USA?

Ladda ned denna publikation : Sektor Panorama: Europeiska flygbolag (1,08 MB)
Sidans topp