Coface garanterar en smidig internationell handel
06.05.2014
Ekonomiska publikationer

Sektor barometer/Elektronikbranschen i Asien

Sektor Barometer Elektronikbranschen i Asien

Vi inleder årets första Panorama, tillägnad vår globala Sektor barometer, som bedömer kreditrisken genom viktiga ekonomiska sektorer i tre av världens större regioner.

 

SEKTOR BAROMETER

Nordamerika är fortsatt på rätt väg med företag som ständigt förbättrar resultaten. Deras bekräftade finansiella styrka stabiliserar risker inom sektorn på relativt bekväma nivåer. I Västeuropa sker återgången till en ekonomisk tillväxt  gradvis. Utan att göra några större förändringar kan vi konstatera att riskerna inom sektorn tenderar att stabiliseras, i synnerhet i de länder som drabbats hårdast av den senaste lågkonjunkturen.  Den ekonomiska nedgången i Kina avslöjar strukturella problem som påverkar företagens lönsamhet. Sektorer som lider av överkapacitet måste oundvikligen omstrukturera och denna oundvikliga process bär med sig högre risker. Riskbedömningen för metallindustrin, som står som symbol för alla möjliga överskott, har försämrats i denna miljö.

 

ELEKTRONIKBRANSCHEN I ASIEN: INNOVATION EN MOTOR FÖR TILLVÄXT OCH EN RISKFAKTOR

Därefter fokuserar vi på elektronikindustrin i framväxande Asien, en region som på bara några år har blivit något av en global verkstad för många tillverkare av elektroniska komponenter. Tillväxtländerna i Asien har som Japan gjorde tidigare, positionerat sig som nyckelspelare i denna sektor. Modellen har dock sina begränsningar och kreditriskerna tenderar nu att öka, något som bekräftas av Coface undersökning av kinesiska företag: medelstora asiatiska företag är beroende av av stora utländska bolag. Detta är ett faktum med det kinesiska fastlandet, men även i mindre utsträckning för Taiwan och Hongkong.

Asiatiska företag i branschen symboliserar framgången för tillväxtekonomierna och rör sig oundvikligen uppåt i värdekedjan. Men har de vad som krävs för att begränsa den associerade ökningen av risker?

 
Ladda ned denna publikation : Sektor barometer/Elektronikbranschen i Asien (893,91 kB)
Sidans topp