Coface garanterar en smidig internationell handel
10.03.2014
Ekonomiska publikationer

Undersökning av betalningserfarenhet och branschrisk i Kina

Betalningserfarenhet och branschrisk i Kina
Betalningserfarenheten i Kina har försämrats under 2013 jämfört med 2012. Nyckelfaktorer från undersökningen:

-Den genomsnittliga kredittiden har utökats och är längre jämfört med 2012.

-Kreditvillkoren generellt förlängda under 2013 jämfört med 2012.

-Antalet förfallna fordringar har också blivit vanligare under 2013 jämför med 2012.

-En högre andel av deltagarna i undersökningen berättade att den genomsnittliga tidsramen för förfallna fordringar har förlängts. 

-45%  har noterat att de har sett en ökning av förfallna belopp under 2013, att jämföra med 56% under 2012

 

Ladda ned denna publikation : Undersökning av betalningserfarenhet och branschrisk i Kina (1,28 MB)
Sidans topp