Coface garanterar en smidig internationell handel
27.03.2014
Ekonomiska publikationer

Vilka tillväxtländer kommer att ta över från BRICS?

Vilka tillväxtländer kommer att ta över från BRICS?
PANORAMA LANDRISK - VÅREN 2014

Vi inleder detta Panorama med en studie över nya tillväxmarknader. Under den globala krisen 2008-2009 riktades fokus på tillväxtländernas motståndskraft men omvälvande händelser har ägt rum i dessa länder sedan maj 2013. Kapitalutflödet som är kopplat till politiska, sociala och ekonomiska spänningar bekräftar den ökade sårbarheten för vissa tillväxtländer. Trots en fortsatt gynnsam konsumtionsdynamik i BRICS-länderna lider de av begränsningar på utbudssidan: nedgången i investeringar är ett tecken på att lokala företag inte längre har tillräcklig produktionskapacitet för att svara på en så stark efterfrågan. Vi har därför försökt att identifiera vilka länder som sannolikt kommer att ta över efter dem, genom att fästa särskild uppmärksamhet vid betydelsen av utsikterna för försörjning och därmed för produktionen  istället för efterfrågan och därmed konsumtionen.

 

För att göra detta har vi först analyserat  tillväxtekonomierna med en hög och accelererande tillväxtpotential.   Det är dessa länder som har de mest gynnsamma förutsättningarna för att öka produktionskapaciteten under de kommande åren.Slutligen identifierar vi 10 länder. I fem av dem (Colombia, Indonesien, Filippinerna, Peru och Sri Lanka), är kvalitetén på företagsklimatet liknande det i BRICS. Företagsklimat är svårare i de fem återstående länderna (Kenya, Tanzania, Zambia, Bangladesh och Etiopien), där det kan ta längre tid för dem att fullt ut dra nytta av denna höga tillväxtpotential.

 

landrisk

Uppdaterad landriskbedömning

  • Ghana
  • Ryssland
  • Thailand
  • Tunisien
  • Turkiet
  • Ukraina
  • Storbritannien
  • USA
  • Venezuela
Ladda ned denna publikation : Vilka tillväxtländer kommer att ta över från BRICS? (839,36 kB)
Sidans topp