Coface hjälper till att öka den internationella handeln

Om Coface

Världsledande inom kreditförsäkringar

Världsledande inom kreditförsäkringar
Experter på kreditförsäkringar
Experter på kreditförsäkringar

 
Coface har under närmare 70 år varit världsledande inom kreditförsäkringar och har stöttat företag över hela världen med att utveckla en stark och hållbar tillväxt.
 
Koncernens 4300 anställda i 66 länder försäkrar dagligen försäljningen för våra kundföretag i mer än 200 länder. I nära samarbete erbjuder vi råd i alla skeden och hjälper till med att förutse och bedöma risker för att ta rätt beslut.

  • Swedish