Coface hjälper till att öka den internationella handeln

En världsledande aktör

FÖRSÄKRAR FÖRETAG MOT UTEBLIVEN BETALNING ÖVER HELA VÄRLDEN

COFACE 4 PELARE

 

  • Expertis inom kommersiell risk
  • Skydd mot obetalda kundfordringar
  • Försäkrar företag över hela världen
  • Stark finansiell ställning
Genom kreditförsäkringsskydd, bidrar Coface  till en väl fungerande och långsiktig utveckling av företag i alla storlekar och främjar samtidigt ett klimat av förtroende mellan ekonomiska aktörer i länder där dessa företag och deras kunder är verksamma.

 

VÅR KUNSKAP ÄR BASERAD PÅ FYRA PELARE
1- Experter inom kommersiell risk

Coface är med sin globala närvaro i nästan 200 länder ledande inom kreditförsäkringar och en erkänd expert på kommersiella risker.

 

2-Skydd mot obetalda kundfordringar

80% av företag ställs idag inför obetalda kundfordringar, detta utgör en fjärdedel av alla konkursanmälningar.  En av de viktigaste målsättningarna för Coface är att skydda företag mot obetalda kundfordringar, vilket kan äventyra verksamheten.

 

3-Försäkrar företag över hela världen

Coface har strukturerat sin organisation för att ge än mer stöd lokalt till företag och deras utveckling i världen.

 

4-Stark finansiell ställning

 

Coface är klassad AA från Fitch och A2 från Moodys. 

Med stabila framtidsutsikter från kreditinstituten strävar Coface efter att upprätthålla den finansiella ställning som är nödvändig för dess verksamhet som försäkringsgivare.

Coface är listad på Euronext. 

 

ETT STARKT OCH INTERNATIONELLT NÄTVERK

 

Hantera din kreditförsäkring på en global nivå

Coface är närvarande direkt eller via strategiska partnerskap i 100 länder med möjlighet att tillhandahålla täckning för sina kunder i cirka 200 länder.

 

Coface erbjuder kreditförsäkring i alla av dessa länder. Det gör det möjligt för företag att även försäkra sina dotterbolag via ett enda avtal.

 

LÄNDER DÄR COFACE HAR EGNA KONTOR ELLER EN INDIREKT NÄRVARO GENOM SAMARBETSPARTNERS FÖR DISTRIBUTION AV KREDITFÖRSÄKRINGAR:
Coface i världen
Sidans topp