Coface hjälper till att öka den internationella handeln

Coface samarbetspartners

Institutionnels

Coface i samarbete med försäkringsförmedlare och branschorganisationer

Företag samarbetar med Coface för finansiell riskhantering

För att utveckla och fortsatt ge den service och kvalitet som marknaden efterfrågar avseende våra tjänster inom kredit- och riskhantering sätter Coface extra stort värde i de relationer som skapas med försäkringsförmedlare och branschorganisationer. Coface fokus inom kreditförsäkringsområdet med utveckling av nya produkter och tjänster har under de senaste åren mottagits mycket positivt av såväl kunder som försäkringsförmedlare.
 
Om ni är intresserade av att diskutera några samarbetsformer är ni alltid välkomna att ta kontakt med oss.

Alla partner

Sidans topp
  • Swedish