Coface hjälper till att öka den internationella handeln

Banker

Banker

Coface i samarbete med banker

Coface samarbetar med banker

Coface har genom sin internationella närvaro genom åren utvecklat unika försäkringsmöjligheter där banker genom bland annat sin finansiering ges möjlighet till ytterligare säkerhet och trygghet med Coface försäkring som grund.
 
Om ni är intresserade att diskutera några samarbetsformer är ni alltid välkomna att ta kontakt med oss.

Sidans topp
  • Swedish