Coface hjälper till att öka den internationella handeln

Handelskammare och Branschorganisationer

Handelskammare

Coface samarbetar med handelskammare och branschorganisationer

kff_logo2
Kreditförsäkringsföreningen
Coface är sedan januari 2014 medlem i kreditförsäkringsföreningen.
 
Kreditförsäkringsföreningen är ett gemensamt organ för försäkringsgivare, försäkringsförmedlare och andra intressenter inom kundkreditförsäkring i Sverige. Syftet med branschföreningen är att främja svenskt näringslivs handel genom att skydda företagen mot oförutsedda kreditförluster. Idag skyddar KFFs medlemmar svensk handel för ca 1000 miljarder kronor.

 

 
CCFS
 
FRANSKA HANDELSKAMMAREN I SVERIGE
Franska Handelskammaren i Sverige är en svensk ideell förening som grundades 1918 med målsättningen att främja och utveckla handel och ekonomiskt samarbete mellan Frankrike och Sverige. Genom dialog med såväl franska som svenska offentliga organ samt olika samarbeten med företag och organisationer bidrar Franska Handelskammaren i hög grad till att öka handeln och samarbetet mellan franska och svenska företag. Franska Handelskammaren har över 200 medlemsföretag; franska företag som är etablerade i Sverige eller svenska företag med intresse för Frankrike

 

 
handelskammer_logo
 
tysk-svenska handelskammaren
Handelskammarens uppdrag är att utveckla handeln mellan Tyskland och Sverige genom att hälpa företag att göra affärer, etablera verksamhet samt stödja företag i verksamheten när de redan är på plats.

 

 
 
FINSVE
FINSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN
 
Finsk-svenska handelskammaren har över 350 medlemsföretag och mer än 800 medlemskontakter från företag i både Finland och Sverige. Finsk-svenska handelskammaren strävar efter att främja de ekonomiska förbindelserna och handeln mellan Finland och Sverige.

Sidans topp