Coface hjälper till att öka den internationella handeln

Vårt uppdrag

En stark partner inom riskhantering

Det är en ständig utmaning för företag att ta till vara konkurrensfördelar, generera intäkter och uppnå lönsamhet - eller kort sagt att lyckas! Coface Sverige hjälper dig med precis det. Vi tar hand om den andra sidan; risken.
Coface erbjuder ett heltäckande utbud av kreditförsäkringar för att skydda företag mot potentiell utebliven betalning. Vårt uppdrag är mycket mer än att bara kreditförsäkra - det är att utveckla säkra affärer, undvika förluster och säkra tillväxten.
80%

av företagen står inför obetalda kundfordringar

Oavsett om det är små företag eller stora koncerner är Coface genom sin internationella närvaro en tillförlitlig partner.

I vilken roll?

Som en rådgivare och för att erbjuda dem stöd för att säkra transaktioner genom att skydda dem mot risken för utebliven betalning.

25%

av konkurser beror på obetalda kundfordringar 

Att välja en kreditförsäkring hos Coface innebär att vara väl förberedd för att ta rätt beslut och optimera dina möjligheter att lyckas genom att skydda ditt företag mot finansiella risker så tidigt som möjligt.

varför välja coface?

varför välja coface?

FÖR ATT VARA VÄLINFORMERAD:

detaljerade analyser av bransch- och geografiska risker, tillgång verktyg som verkligen fungerar för att övervaka och utvärdera risken för utebliven betalning.

 

ETT STÖD FÖR ATT TA RÄTT BESLUT:
råd och hjälp från experter väl insatta i metoder för att införskaffa information, identifiera försäkringsrisker och indrivning av fordringar.

 

FÖR ATT KUNNA AGERA I RÄTT TID:

en utvecklad lyhördhet tack vare den starka närvaron i 200 länder

Sidans topp