Vårt erbjudande i Kreditförsäkring

Vårt erbjudande

Kreditförsäkring - ett skydd mot obetalda fakturor

På Coface, är vår huvuduppgift att kreditförsäkra företag - från små och medelstora till multinationella företag mot obetalda fakturor, vilket kan påverka deras verksamhet. På detta sätt har vi utformat en rad lösningar inom kreditförsäkringar vilka täcker fyra viktiga områden: försäkra försäljningen, finansiera utvecklingen samt täcka risker från fall till fall och utvärdera marknader.
 
En kreditförsäkring är baserad på ett kraftfullt förebyggande system: våra experter arbetar runt om i världen för att analysera den finansiella styrkan hos företagen och förutse försenade betalningar. Genom denna kontinuerliga översyn ger vi feedback på hela eller delar av kundens portfölj.
 
Vår djupa kunskap om köpare och marknaderna ger oss möjlighet att erbjuda skräddarsydda råd och tjänster, förutom att vidta åtgärder snabbt när risken för obetalda fakturor förverkligas. Denna lyhördhet är möjligt tack vare de unika och nära förbindelser som upprättats med våra kunder, med stöd av vår närvaro i 66 länder.  

Kreditförsäkring - ett skydd mot obetalda fakturor

Landriskkarta

View the Country Risk Map

Consult the country list

Ekonomiska bedoemningar