Vårt erbjudande i Kreditförsäkring

Begränsa dina kundförluster

 
Från tillverkning till kreditrisker och risker relaterade till den ekonomiska eller politiska situationen i ett land, kan din försäljning av kapitalvaror eller tjänster kräva särskilda åtgärder knutna till ett visst sammanhang, tid och marknad.
 
Coface utmärker sig genom att stödja dig i fall som rör exponering för de mest sällsynta, mest osannolika och längsta risker eller risker som är exklusiva för din marknad. Vi vet att kraven varierar betydligt från en verksamhet till en annan, så vi har utformat ett unikt sortiment av moduler för att skräddarsy en kreditförsäkring för att täcka dina risker.
Inkassotjänster för franska tillverkare av utrustning
”En fransk tillverkare av utrustning inom energibranschen tecknade ett avtal med ett offentligt företag i Maghreb.  I avtalet ingick det att leverera och installera flera partier av utrustning till  kraftverk under en 48-månadersperiod.
Utan att ange någon anledning, bröt köparen detta avtal trots att det franska företaget redan hade börjat leverera och installera utrustningen.
Tillverkaren kontaktade Coface omgående och förklarade att dess kund även vägrade att betala för all utrustning som redan hade installerats. Vi utformade en handlingsplan där särdragen i kontraktet beaktades likaså kundrelationen.
Efter att förhandlingarna misslyckats  tilldelade Coface den franska tillverkaren ersättning för utebliven betalning och för den levererade och mottagna utrustningen . Dessutom, eftersom  tillverkaren inte kunde dra sig ur de avtal de slutit med sina underleverantörer, som de hade ingått för att hantera en del av detta kontrakt, betalade Coface ut ersättning för den skada som uppkommit under tilverkningen. "

VÅRA ERBJUDANDEN - SKRÄDDARSYDDA FÖR ATT MÖTA DINA BEHOV

Inkasso

  • Swedish