Vårt erbjudande i Kreditförsäkring

Inkasso

Begränsa dina kundförluster

FYRA SKÄL TILL ATT ANVÄNDA INKASSO FRÅN COFACE

  • Optimerad riskhantering
  • Ökad effektivitet och kostnadsfördelar
  • Närhet till gäldenären tack vare vårt världsomspännande nätverk av dotterbolag och samarbetspartners
  • Möjlighet att upprätthålla en god relation med din gäldenär och därmed möjlighet till en förnyad affärsvolym i framtiden

Inkasso är en viktig aspekt av riskhantering som Coface erbjuder sina kunder.

Våra anställda möter gäldenärerna på deras egna språk och sköter förhandlingarna med förståelse för den lokala marknaden och lokala lagar.

Denna verksamhet kräver en hög juridisk kompetens och ett globalt nätverk.  Våra kunder har tillgång till våra inkassotjänster för både sina försäkrade och oförsäkrade fakturor.

Hanteringen av inkassoärenden sker alltid med största diskretion och effektivitet. När vi mottar ett ärende påbörjas hanteringen redan inom ett dygn från mottagandet; vi är väl medvetna om att tid är pengar när det gäller inkasso.

LEVERERAR EN VÄRDEFULL LÖSNING

Coface - Kreditförsäkringsbolaget ger värdefull lösning

 

 

En amerikansk exportör av elektronisk utrustning har brottats med utebliven betalning från en brasiliansk återförsäljare.  Obekanta med lokala regler och gällande praxis upplever bolagets juridiska rådgivare och CFO en osäkerhet kring vilken tillvägagångsätt de skall välja.

 

De kontaktar Coface som i sin tur kontaktar återförsäljaren.  Med tanke på den senaste tidens svårigheter når de en uppgörelse i godo där lösningen består av en tio månaders avbetalningsplan.

Vid slutet av denna period beslutar sig exportören att fortsätta samarbetet med återförsäljaren..

 

 

  

Sidans topp
  • Swedish