Vårt erbjudande i Kreditförsäkring

Kreditförsäkring

Att försäkra ett företags försäljning är avgörande för att säkerställa företagets långsiktiga lönsamhet.
Tack vare vår databas som omfattar mer än 65 miljoner företag över hela världen, i kombination med vårt nätverk av experter i 100 länder, kan vi på Coface erbjuda dig en unik kunskap om dina kunder, för att hjälpa dig att göra rättvisa och korrekta beslut för alla dina transaktioner i nästan 200 länder.
 
COFACE KREDITFÖRSÄKRING
Innan ni gör er första leverans så undersöker våra riskbedömare kundens finansiella ställning och fastställer en limit som anger högsta möjliga kreditförsäkringsskydd för varje kund. I vår kreditförsäkring ingår även bevakning och uppföljning av era kunders kreditvärdighet genom att våra riskbedömare löpande värderar risken för en enventuell förlust. Genom vårt nätverk kan ni försäkra er om att vi håller er informerade om riskutvecklingen på era kunder. Om förlusten ändå skulle inträffa så ersätter vi denna.
Coface Kreditförsäkring
En kreditförsäkring hos Coface ger ert företag:
  
  •  Skydd mot kreditförluster vid insolvens och utebliven betalning
  • Skydd för kassaflöde och resultat
  • Möjlighet att fokusera försäljningen på kreditvärdiga kunder
  • En bättre plattform för Risk Management

VÅRA ERBJUDANDEN - SKRÄDDARSYDDA FÖR ATT MÖTA DINA BEHOV

TradeLiner

TopLiner

Coface globala kreditförsäkring

Single Risk

CofaNet Essentials & CofaMove

Coface Dashboard

  • Swedish