Vårt erbjudande i Kreditförsäkring

Coface Dashboard

State-of-the-art online-lösning för att analysera resultatet av din riskhantering

Type11

 

 

Coface Dashboard är en online-lösning för att hjälpa dig att visualisera och organisera din portfölj, övervaka riskhanteringen och ett stöd för att styra din strategi mot säkrare handel.

Fördelar och mervärden
  • En konsoliderad vy av din riskportfölj, uppdelning av regioner, divisioner och / eller sektorer
    Möjlighet att söka i din portföljs historik för att göra jämförelser
  • Identifiera den aggregerade risken för grupper av köpare
  • Överblick av riskexponeringen för hela din portfölj
  • Bevaka skadeanmälningar
  • Identifiera viktig information genom nyckeltal
Sidans topp
  • Swedish