Vårt erbjudande i Kreditförsäkring

Coface globala kreditförsäkring

En kreditförsäkring för multinationella företag ämnad att skydda mot försenade betalningar oavsett var de verkar

TRE SKÄL TILL ATT VÄLJA COFACE GLOBAL SOLUTIONS (CGS)

  • Attraktiva inköpsvillkor tack vare de samlade resurserna
  • En samlad bild av dina kunders risker och optimerad styrning av dina dotterföretag
  • Tillgång till ett unikt och användarvänliga rapporteringsprogram - CGS Dashboard

 

 

UTVECKLAD FÖR STORA MULTINATIONELLA KONTON

 

Coface Global Solutions (CGS) har utvecklats specifikt för hanteringen av stora multinationella konton.

Fördelar:

 

Med detta system blir dina inköp mer kostnadseffektiva och kredithanteringen optimeras i dina dotterbolag. Sammantaget skyddar du din internationella försäljningsutveckling och förbättrar ditt operativa resultat. 

Med stöd från din grupps lokala enheter, samordnar och strukturerar CGS din kreditförsäkring på en global nivå.

Coface Global Solutions ger företag tillgång till en rad verktyg för att hantera sina kreditförsäkringar samt även tillgång till:

  • Coface internationella nätverk som erbjuder tjänster inom kreditförsäkring antingen direkt eller genom samarbetspartners i 98 länder
  • En global databas med tillgång till kreditinformation på mer än 68 miljoner företag
  • En samlad bild av dina kunders risker och optimerad styrning av dina dotterföretag

Tillgång till mycket exakta och användarvänliga program såsom CGS Dashboard

Fördelar med CGS Dashboard

- Enkel tillgång till detaljerade listor med köpare.

 

- Historiska jämförelser med tidigare månader och år.

 

- Identifiering av aggregerade riskexponeringar på köpare som tillhör samma grupp.

 

- Möjlighet att skapa nyckelindikatorer för att stödja din planeringsprocess (t.ex. målformulering, mätning, styrning).

 

- Möjlighet att ladda ner kompletta filer.

.

- CGS Dashboard är verktyget för att leverera rätt information om din globala kredithantering.

Sidans topp
  • Swedish