Vårt erbjudande i Kreditförsäkring

Single Risk

En kreditförsäkring som skyddar dina avtal och investeringar i utlandet

 FYRA GODA SKÄL ATT VÄLJA TJÄNSTEN ENSTAKA KÖPARE

  • Skydd mot risker som är specifika för verksamhet i utlandet
  • Fem specifika garantier för att täcka alla behov och alla sektorer
  • Utökad credit management service
  • Effektiv kontroll av kreditförsäkringsförluster

'Single Risk' är anpassat för företag med verksamhet utomlands där både ekonomiska och politiska risker är ett större hot.

Coface Sverige kan erbjuda kreditförsäkring för stora enstaka internationella projekt som sträcker sig över en period mellan 6-60 månader. Vi kan också erbjuda banker och finansiella institutioner lösningar i samband med projektfinansiering.

 

Kreditförsäkringen ’Single Risk’ kretsar kring fem innovativa kontrakt

  • Politisk Risk Garanti
  • Export- och Inrikes Garanti
  • Import Garanti
  • Finansierings Garanti
  • Investerings Garanti

LEVERERAR EN VÄRDEFULL LÖSNING

Single Risk

 

Ett företag inom oljesektorn med ett dotterbolag i Venezuela berövas sina tillgångar efter att de konfiskerats av den venezuelanska staten.

Kreditförsäkringen  ’Single Risk’ täcker 100% av det bokförda värdet av investeringen.

När det belopp som omfattas av försäkringen är betald försöker försäkringstagaren, i samarbete med Coface, att återvinna de försäkrade beloppen, genom förhandlingar eller genom inkasso.

 

Sidans topp