Vårt erbjudande i Kreditförsäkring

TradeLiner

Förebyggande skydd och försäkring mot risken för obetalda fakturor

 • Er risk minimeras och ni får bättre säkerhet och kontroll
 • Ger er bättre förutsättningar och möjlighet till bankfinansiering
 • Skyddar era vinstmarginaler
 • Era avsättningar för osäkra fordringar reduceras
Tradeliner3
 
Försäkringsskyddet ni behöver om…
 • Ni är ett B-to-B företag med en omsättning på mer än 70 miljoner.
 • Ni vill säkerställa era affärstransaktioner och skydda ert företag från kreditförluster vid insolvens och uteblivna betalningar.
TradeLiner skyddar ert kassaflöde och är ett effektivt verktyg för att förbättra er kredithantering , ger ökad finansiell stabilitet och underlättar när ni vill växa på nya marknader och kunder.

TradeLiner ger kontinuerligt förebyggande skydd och försäkring mot risken för obetalda fakturor vid:

 • Försäljning på er hemmamarknad såväl som på export
 • Försäljning som sker genom era dotterbolag.

Försäkrad verksamhet inkluderar:

 • Konsumentvaror
 • Tjänster
 • Verksamheter länkade till internationell handel

Försäkrade förlustorsaker inkluderar:

 •  Kommersiell risk: utebliven betalning av er fordran
 •  Politisk risk: utebliven betalning på grund av landrisken (t.ex. regeringsbeslut)
 • Händelse orsakat av en naturkatastrof

 

TradeLiner4

ALLT DU BEHÖVER VETA OM TRADELINER

ETT FLEXIBELT KREDITRISKSKYDD

Behöver du leverera en oväntad och brådskande order och inte har tid att ansöka om kreditriskskydd? Vi kommer att stödja dig genom att ge köparen skydd retroaktivt.

 

I händelse av obetalda kundfordringar har du möjlighet att välja att ersättas snabbare.

LÄTT ATT ANVÄNDA

 • Ditt avtal är lätt att hantera – din begäran om täckning och anmälan om förfallna fordringar sker via vår säkra on-line plattform CofaNet.
 • Vi undersöker din begäran om täckning, analyserar resultat, marknad,  den politiska och ekonomiska miljön i de länder de är belägna.
 • Du erhåller en garanterad täckning med förbehåll för kontinuerlig bevakning
 • Informera oss i god tid om alla händelser som med sannolikhet orsakar utebliven betalning
 • I händelse av en obetald faktura, och så snart vi har mottagit  din förfrågan, startar vi inkassoprocessen
 • I händelse av att den utebliven betalning är bekräftad, oavsett om detta är kopplat till en konkurs, dina kunders likviditetsproblem eller ett regeringsbeslut ... erhåller du ersättning.
Sidans topp