Vårt erbjudande i Kreditförsäkring

Utforska marknadsmöjligheter

 
Marknader förändras snabbt och företag som är lönsamma och stabila idag kan bli ekonomiskt svaga i morgon. Att bedöma kreditvärdigheten hos dina kunder och handelspartners regelbundet i dagens turbulenta ekonomiska tider är avgörande för handel på ett säkert sätt.
 
COFACE SVAR PÅ DINA BEHOV
 
Coface tillhandahåller affärs-och kreditinformation över hela världen, så att du kan fatta välgrundade beslut om handel på korrekta kreditvillkor. Tack vare våra riskanalyser, publikationer och konferenser, erbjuder vi dig de bästa verktygen för att utvärdera en miljö så detaljerat som möjligt.
 Utforska marknadsmöjligheter för internationell handel

Utforska länders företagsklimat

Riskbedöming/DRA

Coface Reserve 9

Riskanalyser

Coface publikationer

Landriskkonferenser

  • Swedish