Vårt erbjudande i Kreditförsäkring

Coface publikationer

Våra publikationer ger dig tillgång till uppdaterad information om marknader och länder som ett led i att optimera dina affärsbeslut

Panorama - En publikation från Coface

 

Coface”Panorama Publications” syftar till att hjälpa företag att utvärdera och skydda sig mot risker och fatta sina beslut på grundval av de mest relevanta, tillförlitliga och aktuella uppgifterna.

 

 

Då vi kapitaliserar på den kompetens som våra ekonomer, underwriters och specialister inom affärsinformation besitter har dessa publikationer två primära syften:

  •  ge läsaren regelbunden statistisk övervakning med hjälp av en kvartalsvis indikator
  • erbjuda innehåll för reflektion och analys genom att fokusera på ett särskilt tema

 

 Publikationerna är inte enbart ett  rådgivande verktyg utan också ämnat som ett medium för reflektion. Genom att exempelvis fokusera på bankkrisen i Spanien eller på ett eventuellt utträde för Grekland från Euron, har vi möjligheten att analysera hur dessa händelser kan tänkas påverka företag.

 

 

COFACE PUBLICERAR ”PANORAMA” INOM EN MÄNGD OMRÅDEN

COFACE PUBLICERAR ”PANORAMA” INOM EN MÄNGD OMRÅDEN

Land Panorama Som ger dig möjlighet att närma dig marknaden fullt utrustrad med fakta: makroekonomiska analyser, praktiska råd och utlåtanden från internationella experter.

Publikationer som inkluderar bidrag från nationella organisationer,  kunder och fallstudier.

 

Landrisk Panorama För detaljerad bevakning på en kvartalsbasis över förändringar i landriskbedömningar, analyser och prognoser från Coface forskningsavdelning. Guiden som uppdateras tre gånger per år innehåller bakgrundsartiklar, en tabell över förändringar i landriskbedömingen med kommentarer, samt uppdaterade faktablad om de 18 länder som behandlas systematiskt och  även på andra länder som för närvarande är i fokus.

 

Sektor Panorama För att följa de allmänna tendenserna i olika branscher.

 

Business Default PanoramaSom består av en sektion med sex systematiskt uppdaterade diagram och kommentarer över statistiska trender (status, kostnad, storlek, antal  konkurser etc.) samt en fördjupad analys som behandlar ett specifikt problem.

Sidans topp