Minska din kreditrisk med hjälp av vår information och DRA-score

Utveckla din investeringsstrategi eller acceptera köpare med rätt betalningsvillkor med DRA-score.

Fast stall din riskaptit med hjälp av vår expertscore

 • Sannolikhet för konkurs

  Med denna score ger Coface dig sannolikheten för insolvens under en 12-månadersperiod

 • Kreditriskbedömning

  DRA är en heltäckande bedömning av ett företags kreditrisk på en skala från 0 till 10.

 • Historik

  Coface ger dig ett företags historiska kreditriskscore i upp till fem år.

Vad tar DRA-score hänsyn till?

 • Finansiell styrka
 • Lönsamhet
 • Betalningsincidenter
 • Miljöfaktorer (sektor, land, politiska risker)
 • Företrädare
 • Berikade data med företagsbesök och intervjuer, riskanalytikers utvärdering.

 

Varför valde de iCON by Coface som sin riskanalytiker?

Santiago, Risk Management/intern kontroll inom affärsbankverksamhet

Fördelen med Coface Score är att den kommer från en organisation som, precis som vi, kopplar sannolikheter för konkurs till sin balansräkning. Den är därför direkt användbar.

Celia, inköpschef

Vi är vana vid att analysera våra leverantörers balansräkningar, men för oss är det betryggande att komplettera vår analys med DRA så att vi är säkra på att vi inte har missat något av de viktiga analyselementen.

Information – snabbt tillgänglig online

iCON by Coface

iCON by Coface är en plattform som nyttjar Coface omfattande expertis så att du får tillgång till våra kunskaper på ett ställe för att hjälpa ditt företag att växa och samtidigt fatta de bästa besluten för verksamheten.

Coface API portal

Få tillgång till all data genom att integrera vårt verktyg med dina befintliga applikationer via en API-anslutning. Du minskar behovet av flera olika verktyg och förbättrar företagets produktivitet.

URBA360

URBA360 är en intuitiv och interaktiv webbapplikation som ger tillgång till Coface unika data för bedömning av kommersiell risk över hela världen.

URBA360 är tillgänglig via iCON by Coface-plattformen och gör det möjligt för användare att utforska indikatorer som DRA-score, Advanced Opinion och riskbedömning av land eller sektor.

Vanligt ställda frågor

Affärsinformation

*obligatoriskt fält

Tex: namn@foretag.com

legend

Se även