Kreditförsäkring för SME's – både för handel i Sverige och export

Försäkra din handel mot obetalda fordringar med TradeLiner.

Utveckla ditt företag i trygghet

TradeLiner är en specialanpassad kreditförsäkring för små- och medelstora företag som är både enkel och flexibel. TradeLiner är 100 % skräddarsydd: varje avtal är särskilt anpassat för att uppfylla dina behov, med bevakning av dina kunders solvens, hantering av indrivning av dina kundfordringar och –självklart- ersättning i händelse av förlust.

 • Indrivning

  Inkassoexperter som är engagerade i ditt företag. Låt vårt nätverk av specialister driva in kundfordringar medan du fokuserar på att utveckla företaget. Vårt internationella nätverk av experter garanterar er effektiv indrivning – vilket innebär att du kan upprätthålla goda relationer med dina kunder.

 • Förebyggande

  Rätt information gör hela skillnaden. Få information om förändringar av dina kunders ekonomiska status via Coface bevakning. Med rätt information kan du välja dina handelspartner med full tillförsikt, förhandla om kreditvillkor och förutse risken för utebliven betalning

 • Ersättning

  Engagerad i din verksamhet. Om dina försäkrade fordringar inte blir betalda ersätter vi dig med upp till 90% av den förlust du lidit. Du skyddar ditt kassaflöde och säkrar dina marginaler.

Kalla in experterna – låt oss skräddarsy din kreditförsäkring för små- och medelstora företag.

Vi ringer upp dig

Skräddarsydda avtal

Våra experter hjälper dig att välja den försäkring som passar ditt företags behov bäst. Och det finns en lösning för varje bransch!

Varför välja TradeLiner för att skydda ditt företag?

 • Effektivt skydd

  TradeLiner skyddar dina B2B-försäljning på kredit i Sverige eller utomlands mot risken för insolvens och utebliven betalning. Coface har varit en ledande aktör på försäkringsmarknaden i över 75 år. Dra nytta av vår expertis inom hantering och förebyggande av kreditrisker.

 • Lättbegripliga priser och avtal

  Skapa det bästa avtalet som är anpassat efter dina behov baserat på råd från en av våra experter. Bli gradvis mer självständig i beslutsprocessen. Dra nytta av skräddarsydda premietariffer – som täcker alla risker – anpassade efter din omsättning.

 • Enkel att administrera med dedikerad support

  Hantera ditt avtal via vår onlineplattform. Få tillgång till våra senaste ekonomiska nyheter, användarhandböcker mm. i vår kundportal. Du kan när som helst kontakta din Account Manager som hjälper dig med att hantera dina försäkringar på daglig basis.

Förenklad avtalshantering

Onlineplattform

Hantera din försäkring enkelt och smidigt via vår onlineplattform CofaNet Essentials:

 • få tillgång till information om dina handelspartner
 • hantera din kundportfölj
 • hantera dina ansökningar
 • rapportera utestående fakturor
 • övervaka dina anspråk 

Inte på kontoret? CofaNet Essentials är tillgängligt var och när du än behöver det via mobilappen CofaMove. Perfekt för dina säljare!

Coface API – anslutningslösningar

Vill du hantera ditt Coface-försäkringsavtal i ditt eget IT-system?

Tack vare våra API:er kan vi integrera vår lösning fullt ut i dina befintliga system så att du kan hantera krediter mer effektivt.

> Besök Coface API Portal

Kreditförsäkring

*obligatoriskt fält

Tex: namn@foretag.com

legend

Vanligt ställda frågor

Se även