Coface i Sverige

Med över 75 års erfarenhet och ett omfattande internationellt nätverk är Coface en av världens ledande aktörer inom kreditförsäkring och riskhantering. Med mer än 4 900 anställda och närvaro i 100 olika länder betjänar vi över 100 000 kunder.

Coface Sverige etablerades 2000. Sedan dess har vi hjälpt våra kunder att fatta välgrundade beslut om affärsutveckling, både internationellt och nationellt, och därmed bidragit till en trygg tillväxt.

Som kund hos Coface Sverige får du tillgång till vårt omfattande internationella nätverk, samt fördelen av att ha en dedikerad lokal kontaktperson.

Coface är också en erkänd specialist inom affärsinformation, single risk och inkasso.
 

4 goda skäl att välja oss

Lång erfarenhet och kunnande som erkänns av en stor mängd kunder, internationell expertis och en unik databas – detta är anledningarna till att Coface är en global ledare inom riskhantering.

 • +75års erfarenhet
 • 100kkundföretag globalt
 • ~200marknader som omfattas
 • 195mföretag i vår databas

Kreditförsäkring

 • Vår kärnverksamhet i över 75 år.
 • Skydda dina kundfordringar mot risken för utebliven betalning från dina kunder. 
 • Använd som ett beslutsstödsverktyg för att driva din affärsstrategi.
 • Coface ersätter dig i händelse av utebliven betalning och inleder indrivningsprocessen.

Affärsinformation

 • Information inhämtad i 195 länder och från 195 miljoner företag
 • Mikroekonomiska, makroekonomiska och sektorsspecifika data uppdateras och utökas ständigt.
 • Få tillgång till dessa riskanalyser och säkra dina försörjnings- eller distributionskedjor
 • Bedöm styrkan hos dina affärspartner med hjälp av Coface kreditbetyg och anpassa din affärsstrategi därefter 

Indrivning

 • Coface tillhandahåller en snabb och effektiv inkassotjänst oavsett om ni är försäkrade eller inte.
 • Ta hjälp av experter som är specialiserade på indrivning och ersättning från vårt nätverk av internationella samarbetspartner.  

Våra innovativa lösningar

Hanteringsverktyg

CofaNet Essentials är en säker onlineplattform för att hantera din kreditförsäkring på ett enkelt sätt. 

Bevaka din kundportfölj, anmäl dina ersättningsanspråk och bevaka ersättningen för dina obetalda fakturor.

Coface API – anslutningslösningar

Vi tillhandahåller lösningar för överföring av data (API) skräddarsydda för ditt företags behov så att du kan hantera ditt Coface-kreditförsäkringsavtal i dina egna verktyg. 

Oavsett om du väljer en enkel teknisk lösning eller en heltäckande integration kan du ansluta ditt företag direkt till den information som Coface tillhandahåller, så att du kan fokusera på viktiga risker på ett säkert och tillförlitligt sätt.

Besök Coface API catalogue: integrerade lösningar för kreditförsäkring och affärsinformation

CofaMove

Din affär flyttar snabbt – och ibland flyttar ditt liv även snabbare! 

Därför skapade vi CofaMove:  Coface app för enkel kreditriskhantering när du är på vägen.

 • Identifiera kunder,
 • Begära kreditlimit,
 • Besälla informationtjänster & rapporter,
 • Följa situationen med anspråk & skadestånd

 

CofaMove kan laddas upp på AppStore och Google Play

Varför ska du välja Coface riskhantering?

Vårt uppdrag: att stödja företag i deras utveckling genom att skydda dem mot risken för utebliven betalning, vilken inte ska underskattas.

 • 80%av småföretagen har obetalda fordringar
 • 25%av konkursansökningarna beror på dessa obetalda fordringar
 • 10kkreditbeslut hos Coface varje dag
 • +400riskexperter på Coface

Få tillgång till alla Coface ekonomiska analyser

Coface innehar också bekräftade kunskaper inom ekonomisk analys och genomför t.ex. mikro- och makroekonomiska studier samt riskanalyser per land, sektor och företag.

Ett antal publikationer finns tillgängliga för att hjälpa dig att bedöma dina risker mer effektivt och fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt.

 

Se våra ekonomiska publikationer

Vår historia

 • 1946

  Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) grundas av den franska regeringen, som ger Coface i uppdrag att försäkra dess politiska, monetära och exceptionella handelsrisker.

 • 1992

  Coface börjar nå internationell spridning. Danmark och Italien (1992), Storbritannien (1994), Tyskland (1996), Österrike (1997), USA (2002) … och idag i 100 länder världen över!

 • 1994

  Större delen av Coface kapital har privatiserats efter privatiseringen av SCOR, dess största aktieägare, men bolaget fortsätter att förvalta offentliga garantier för den franska statens räkning.

 • 2000

  Coface öppnade kontor i Stockholm, Sverige

 • 2002

  Natixis förvärvar 35,26 % av kapitalet i Coface från SCOR och blir därmed majoritetsägare.

 • 2006

  Coface avnoteras 2004 och blev ett dotterbolag till Natixis, banken för finansiering, förvaltning och finansiella tjänster som ingår i BPCE-koncernen.

 • 2012

  Coface Global Solutions (tjänster för multinationella företag) och tilläggskreditförsäkringen TopLiner lanseras.

 • 2014

  Coface börsnoteras, Euronext Paris.

  EasyLiner – ett 100 % digitalt paket för små och medelstora företag – läggs upp online.

 • 2016

  Coface i Sverige öppnade ett kontor i Helsingfors, Finland

 • 2017

  De nordiska Coface-enheterna ingår ett samarbete och etablerar en nordiskt nav för att förbättra serviceutbudet och samarbetet. Coface överför förvaltningen av offentliga exportgarantier till Bpifrance.

 • 2019

  Coface slutför förvärvet av PKZ, Sloveniens ledande kreditförsäkringsbolag, och etablerar en ny enhet för expansion i Grekland.

  COFACE SA integreras i SBF120, Parisbörsens flaggskeppsindex.

 • 2020

  Den strategiska planen Build to Lead lanseras och syftar till att befästa koncernens ledande roll inom kreditförsäkring och utveckla närliggande verksamheter (informationstjänster, inkasso, factoring och single risk-försäkring).

  Genom förvärvet av GIEK Kredittforsikring AS i Norge stärker Coface ytterligare sin position på den nordiska marknaden.

 • 2021

  Natixis säljer en del av kapitalet i Coface SA till Arch Capital Group Ltd, som nu innehar 29,5 % av aktierna.

  Coface införlivar sin strategi i det globala ramverket för FN:s mål för hållbar utveckling.

 • 2022

  Coface etablerar en enhet för expansion i Nya Zeeland.

 • 2023

  Coface förstärker sina databaser genom förvärvet av Rel8ed, ett nordamerikanskt företag specialiserat på dataanalys, och konsoliderar sin analyskapacitet på uppdrag av våra kreditförsäkrings- och affärsinformationskunder.