Single Frame: försäkrar politisk risk och kreditrisk för löpande transaktioner

Single Frame ger skydd mot politiska risker och kreditrisker med särskilda villkor.

Single Frame: försäkra riskerna även för de mest komplexa pågående transaktionerna

Single Frame försäkrar dig mot politisk risk och utebliven betalning i samband med att du utför och säkrar dina löpande transaktioner med hjälp av en skräddarsydd lösning för effektiv hantering. Det är ett skräddarsytt, bindande avtal för transaktioner som faller utanför den vanliga kreditförsäkringsramen.

 • Skydd på medellång/lång sikt

  Tiden kan vara upp till 5 år (privat eller offentliga företag).

 • Skräddarsytt

  Varje förfrågan analyseras individuellt med skräddarsydda priser Vi följer en standardiserad och konkurrenskraftig prisstruktur som reflekterar land- och köparrisken.

 • Bindande försäkring

  Försäkringen är oåterkallelig under hela transaktionens löptid.

 • Flexibilitet

  Du har kontroll över vilka köpare som analyseras och vilka typer av risker som ska omfattas (politiska, kommersiella eller båda)

 • Frihet

  Du väljer själva vilka affärstransaktioner du vill försäkra. Du kan försäkra flera avtal.

Vilka risker omfattas?

Avtal och finansiering med ett privat företag

För avtal och finansiering med et privat företag tillhandahåller vi försäkring för följande risker:

 • Utebliven betalning och insolvens
 • Otillbörlig inlösning av garanti
 • Uppsägning av avtal
 • Restriktioner för kapitalrörelser

Avtal med ett offentligt företag

För avtal och finansiering med ett offentligt företag tillhandahåller vi försäkring för följande risker:

 • Utebliven betalning
 • Uppsägning av avtal
 • Otillbörlig inlösning av garanti
 • Restriktioner för kapitalrörelser 

Kom igång snabbt – redan innan du undertecknat din kommersiella avtal!

Du anger alla parametrar för den transaktion som ska försäkras när du frågar oss om riskavtäckning.

Om de godkänns får du inom några dagar en bindande offert som gäller i 3 månader och tillhörande prisuppgift.

Du kan tryggt skriva under avtalet med din kund. Samtidigt meddelar du oss ditt godkännande och vi skickar dig  Single Frame-avtalet för underskrift.

När din försäkring har upprättats är den bindande under den tid som er transaktion fortlöper. Du är skyddad vad som än händer!

Efteråt kan du be oss om ny limit.

Single Frame-avtalet gäller i 1 år och kan förnyas automatiskt.

 

Hur mycket kostar en Single Frame-försäkring?

Single Frame är ett avtal med en skräddarsydd lösning för effektiv hantering av de olika riskerna för dina löpande transaktioner.

Här anges särskilt ramarna för de transaktioner som ska täckas, de risker du vill ha täckning för och den typ av upplägg du vill ha.

Du använder försäkringen när du behöver den.

Premierna fastställs varje gång försäkringen utnyttjas med ett minimibelopp på 30 000 kronor.

Politiska risker

*obligatoriskt fält

Tex: namn@foretag.com

legend

Ofta ställda frågor

Se även