Får handeln att fungera

På Coface är vi ett team med 4 900 ”happeners” med 80 olika nationaliteter i 58 länder, som alla delar samma företagskultur i samklang med omvärlden. 

Vi arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål: att underlätta handeln över hela världen och befästa vår position som en ledande leverantör av kreditförsäkringar. 

Coface har ett nära samarbete med cirka 100 000 kunder inom diverse branscher och hjälper dem att utveckla verksamheten och göra företagen starkare, mer dynamiska och mer framgångsrika. Våra team ser till att handeln fungerar varje dag. 

Bli en del av oss!

Fyra (bra) anledningar till att komma till Coface

Vad gör Coface så unikt för de människor som arbetar här?

Våra ”happeners” ger en inblick i vardagen på Coface med sina erfarenheter ur ett socialt, professionellt och kulturellt perspektiv. 
 

Hjälper företag att växa

Coface syfte är att underlätta global och lokal handel genom att leverera tjänster som hjälper företag att fatta rätt affärsbeslut. Vi arbetar med företag för att förebygga risker för utebliven betalning och skyddar dem genom våra kreditförsäkringar.

Vår roll är också att vägleda våra kunder genom en värld som förändras snabbare än någonsin. Vi tillhandahåller information som hjälper våra kunder att få djupgående kunskap om sina kunder och existerande- eller potentiella leverantörer genom bedömning av företagens finansiella hälsa och betalningsförmåga.

Dessutom gör vi prognoser över de viktigaste ekonomiska trenderna och analyserar risker efter geografiskt område och sektor. Att arbeta på Coface innebär att hjälpa till att sammanställa, utveckla och marknadsföra denna unika mikro- och makroekonomiska expertis. Det innebär också att ge dagligt stöd till en rad olika företag för att hjälpa dem med deras beslutsfattande och affärsstrategier.

  • Vårt Coface Global Solutions-team stöder utvecklingen av multinationella företag genom en rad specifika tjänster. I den här videon berättar en av våra kunder – Tyrolit – om det stöd de får från Coface varje dag. 

Utvecklas i en human och inkluderande gemenskap

Kontakt med världen betyder kontakt med varandra!

Ett av Coface utmärkande drag är att vi är ett företag i mänsklig skala med internationell räckvidd där varje individ är viktig. Du omges av en mångsfaciterad grupp människor med blandning av generationer, kön och kulturer. Vårt humana synsätt återspeglas också i vår etiska inställning när vi arbetar tillsammans – vi värdesätter enkelhet, tillgänglighet och öppenhet.

Som arbetsgivare är Coface engagerad i en socialt ansvarsfull strategi som bygger på tre viktiga uppdrag:

  • Främja en inkluderande arbetsmiljö 
  • Hjälpa alla våra medarbetare att växa 
  • Verka för lika möjligheter och motverka alla former av diskriminering 

The Happeners Making Trade Happen How does Coface connect you to the rest of the world? I have always had to work with people who are very open-minded in a sense, very open to international growth. And in my day-to-day work I'm always working with people from other countries, both at the local level - there are always foreigners in almost all the subsidiaries - but also at the regional and group level. Everyday, we communicate with the risk underwriting centres located in seven regions around the world. I think the cultural context that we have gives us the opportunity to share and implement unconventional solutions, to exchange experiences, ideas; to look at different management styles, and implement some of them in our day-to-day work. What makes the employee experience at Coface special for you? I don't feel that there are differences in terms of culture, nationalities, or even location. For me, we work in a team that is located in different places, but in everyday life, we don't see where each of us is located. We work and we make progress on our projects. It's the style of communication between departments with a willingness to always help out, and to share the experience and knowledge. I know colleagues who have very local jobs, but have been assigned international, global or regional projects. And yes, I think that has always meant that Coface can make you feel comfortable, and that you can always have that international vision and that intercultural support. Coface has an open culture: here, we can speak up freely, and share ideas across the organisation. Coface is like a big family: it does not matter what your nationality is, or what accent you speak. Each of us is contributing to the world economy, and that's our common objective. At Coface, we are Making Trade Happen. The Happeners Making Trade Happen Watch the series at coface.com/happeners

Så här säger våra happeners Leigh Mason Risk, Legal and Compliance Officer i Sydafrika: 
 

  • ”Vårt interna Women to Lead-nätverk tittar på olika sätt att utveckla kvinnors karriärer på Coface. Vi är också måna om mångfald och en blandning av generationer på alla nivåer i företaget. Vår mångfald återspeglas också i vårt beslutsfattande – vilket utan tvekan är en fördel!”

 

Kontakt med världen

Att arbeta i samklang med den globala ekonomin innebär att verka i en mångkulturell miljö. Våra team är skickliga på att kombinera sin expertis och arbeta tillsammans över hela världen för att få en förståelse för en viss marknad eller lösa de problem som våra kunder möter.

Vårt globala fokus är en nyckelfaktor i vårt dagliga arbete på Coface:

  • Du har ett nära samarbete med dina utländska kollegor så att du bättre kan hjälpa våra kunder över hela världen.
  • Du får arbeta i nära kontakt med kollegor med olika nationaliteter och kulturer på kontoret, i möten och på utbildningsprogram. 
  • Tack vare vårt unika internationella nätverk kommer du att få ett brett utbud av möjligheter till rörlighet utomlands – även i början av din karriär hos Coface!

We received a request from a major French car manufacturer, who wants to develop its electric vehicle sales, via its main distributor in Denmark. How do you work together to meet clients' needs? I'll start by going to the Economic Research Department, to ask them for information about Denmark, specifically the electric vehicle distribution segment in the country, and market share figures, if possible. Then I go to the Information Department, to ask them about this distributor, what is the financial trend. As the economist for Northern Europe, I'm am of course the first port of call when it comes to Danish market issues. In this specific case that we're looking at, the first thing I'll do is examine automotive market data for Denmark. For example, registration figures, or the current e-vehicle trends. When I have summarized that, then I have a nice macroeconomic picture. But when it comes to micro data, for example, the specific business environment, then of course I pass this question on to my risk colleagues on site. In order to understand the risk involved with the market for electrical vehicles, I'd take a look at publically available information, such as government regulattions, the electric vehicle market's development, as well as key figures from the company. I would also contact their CFO or CEO and talk about their company, to learn about their sales figures, and what developments they expect to see in the future. What is the added value of collaboration for clients? The Coface system, is based on being "close to the risk": we know that the local people are our teams in the field, and are the best placed to respond to the requests we receive. Here, at the EIC, (Enhanced Information Centre) we survey, and collect knowledge about the most significant parts of the exposure that Coface has. You can never know absolutely everything, but you can still get enough information to improve your understanding of the company. The strong international environment is a great advantage when looking at risks from different angles and therefore making the best possible risk assessment - even if that means I have to juggle my work around different time zones! At Coface, we are Making Trade Happen. The Happeners Making Trade Happen Watch the series at coface.com/happeners

Så här säger våra happeners Yuliia N. Key Account Manager, Coface Global Solutions baserad i Dubai:

  • ”Jag arbetar med kollegor med mycket olika bakgrund på Coface. Det är en miljö där jag kan lära mig om olika kulturer och synsätt utan att ens lämna kontoret! Vår mångfald främjar kreativitet och ökar vår prestationsförmåga. Det gör Coface till en fantastisk plats att arbeta på, med ett team som jag är stolt över att vara en del av.”

 

Att förnya och bygga framtiden

I vår strävan att förnya oss själva sätter vi ständigt våra prestationer på prov – detta har legat till grund för Coface framgång i över 75 år!

Vi integrerar ny teknik, särskilt datavetenskap, i vår verksamhetsmodell för att förenkla och förbättra vår verksamhet.

Vi prioriterar nya arbetssätt som är mer flexibla, smidiga och samarbetsinriktade.

Eftersom världen är i ständig förändring uppmuntrar vi också innovativa idéer och värdesätter nyfikenhet – individer med drivkraft och mod att forma en ny värld.

In innovation, we do two main things. We have a prospective work, trying to identify the technological trends in use that will impact our businesses, our customers and our partners. We have a customer vision that guides our project. We don't do R&D to develop projects that will remain in a laboratory, but we are already driven by an existing need of our customers, which are the business lines. Coface's international database is unique in the world. The data contained in this database allows us to be absolutely predictive in evaluating a single company and the market; the risks of the market where the company operates. And this is absolutely a competitive and innovative key. We set up a hackathon, where we brought about forty people together from seven different regions. I think there were about fifteen countries represented and we got them to work remotely on customer needs, so they connected with the customers. They came, we had several stages and finally, we managed to produce a kind of prototype that we showed to our clients, who were very satisfied. So, from there, we started to build the product. With a series of small weekly challenges, each week we asked the teams to ask themselves a question, so one challenge per week. And at the end of the week, they would come and pitch their proposal. So, at the end of this hackathon, I participated in the development of the product by extracting the data used to build the different indicators used in this product. We created an innovative, user-friendly platform with the purpose of guiding companies in their sales choices. All of this not only involving our staff but also involving the clients, and this allowed us to launch a platform more rapidly, in a better performing way. Innovation is the key to success for a company. Improving our own offer, listening to the market, testing all aspects of the platform, understanding if we're meeting our clients' needs and listening to the commercial feedback. All of this helps you to innovate and to succeed. Our team works in an iterative way. Generally, we start by trying to understand a need. Then we dig in when we think we have something that starts to work. We'll do some tests. We'll try to propose things, mock-ups to customers, or test a technology with them with Coface employees. And then, the more we advance, the more we'll enrich the solution to obtain something that is a complete solution in the end. Creating a product in less than six months that corresponds to customer needs proves that we are agile. It proves that we listen to our customers and it proves that there is real creativity in what we do. At Coface, we are making trade happen.

Så här säger våra happeners Bjoern Mueller – Senior Solution Development Manager (Tyskland)

  • ”Vi har tagit fram en ‘kommersiell hubb’ med en smidig process och den senaste tekniken så att vi kan sätta ett nytt team på plats avsett för kundservice. Det har hjälpt oss att förbättra kvaliteten på våra tjänster!”

 

Arbeta hos oss!

Coface är ständigt på jakt efter begåvade personer som kan passa in i vår kultur och bidra till att föra företaget framåt. 

För att uppfylla målen i vår strategiska plan anställer vi kandidater med olika erfarenhetsnivåer till alla typer av tjänster i alla de länder där vi är verksamma. 

Detta inkluderar analytiker, riskunderwriters, aktuarier och säljare samt specialister inom IT-system, data, förändringsledning, ekonomi och HR. 

Vi välkomnar en mängd olika profiler, även bortom våra expertområden!

Upptäck våra lediga tjänster