Försäkring mot politiska risker och kreditrisker för komplexa projekt

Anpassat skydd för politisk risk och utebliven betalning: skräddarsytt och oåterkalleligt.

Single Risk: försäkra även de mest komplexa riskerna

Coface Single Risk-lösning försäkrar dig mot politisk risk och utebliven betalning. Det är ett skräddarsytt, bindande avtal för ett långsiktigt komplext projekt eller kontrakt som faller utanför standardramen för kreditförsäkring. Kontakta Coface Single Risk-avdelning så hjälper vi dig att få ert skräddarsydda skydd på plats.

 • Flexibilitet

  Du har kontroll över vilka köpare som analyseras och vilka typer av risker som ska omfattas (politiska, kommersiella eller båda)

 • Oåterkalleligt

  Single Risk-försäkring är bindande för hela den tid som transaktionen pågår

 • Långsiktigt

  Upp till 8 års garanti för privata företag och 10 år för offentliga företag.

Vilka risker omfattas?

Investeringar, tillgångar, dotterbolag och innehav utomlands

För investeringar, tillgångar eller dotterbolag utomlands tillhandahåller vi försäkringar för följande risker:

 • Embargon
 • Väpnade konflikter, upplopp, strejker, krig och terroristhandlingar
 • Konfiskering, expropriering, nationalisering och fråntagande
 • Förändringar i lagstiftningen
   

Avtal med ett offentligt företag

För avtal med ett offentlig företag tillhandahåller vi försäkring för följande risker:

 • Utebliven betalning
 • Uppsägning av avtal
 • Otillbörlig inlösning av garanti
 • Restriktioner för kapitalrörelser
   

Avtal med ett privat företag

För avtal med ett privat företag tillhandahåller vi försäkring för följande risker:

 • Utebliven betalning och insolvens
 • Restriktioner för kapitalrörelser
 • Otillbörlig inlösning av garanti
   

Politiska risker

*obligatoriskt fält

Tex: namn@foretag.com

legend

Ofta ställda frågor

Se även