Stöd för dina kreditbeslut

Vi bedömer kreditrisken hos dina affärspartner och förser er med monitorerings- och varningsverktyg.

Vad är Coface Credit opinion?

Med Coface Credit Opinion ges du en beloppsintervall som Coface rekommenderar för dina kreditbeslut. Indexet uttrycks i maximala pivotbelopp i er lokala valuta och kan spåras över tid med monitoreringstjänster.

Vad är Coface Advanced Opinion?

Advanced Opinion ger en rekommendation baserad på det belopp du har ansökt om, i enlighet med din faktiska eller förväntade risknivå. Kreditvärderingen kan täcka hela det begärda beloppet eller rekommendera en riskreducering. Kreditvärderingen åtföljs av en kommentar som beskriver skälen till vår kreditrekommendation.

Varför valde de ICON by Coface för att bevaka och hantera sina risker?

Günther, , exportchef för Sydasien, Australien, Nya Zeeland

Jag har insett att vårt ord väger tyngre när det gäller att få betalningsvillkor från finansavdelningen eftersom vår information kommer från Coface. Det finns ett mått av förtroende som inte fanns tidigare.

Renato, Senior Lean Manager

Under de senaste två åren har vi försett våra säljare med @rating opinion mellan det sista prospekteringssamtalet och det första mötet. Detta skapar en differentierad fördelning av deras insatser som har ökat vår försäljningseffektivitet ytterligare ett snäpp.

Information – snabbt tillgänglig online

iCON by Coface

iCON by Coface är en plattform som nyttjar Coface omfattande expertis så att du får tillgång till våra kunskaper på ett ställe för att hjälpa ditt företag att växa och samtidigt fatta de bästa besluten för verksamheten.

Coface API portal

Få tillgång till all data genom att integrera vårt verktyg med dina befintliga applikationer via en API-anslutning. Du minskar behovet av flera olika verktyg och förbättrar företagets produktivitet.

URBA360

URBA360 är en intuitiv och interaktiv webbapplikation som ger tillgång till Coface unika data för bedömning av kommersiell risk över hela världen.

URBA360 är tillgänglig via iCON by Coface-plattformen och gör det möjligt för användare att utforska indikatorer som DRA-score, Advanced Opinion och riskbedömning av land eller sektor.

Se även

Affärsinformation

*obligatoriskt fält

Tex: namn@foretag.com

legend

Vanligt ställda frågor