Trade Talk Podcast: Bättre insikt i ekonomiska utmaningar och möjligheter

Trade Talk är en podcast som är utformad för att hjälpa företag att utveckla sin verksamhet. I den här serien utforskar vi olika aspekter av ekonomisk tillväxt och de utmaningar som är förknippade med den. Genom att kombinera djupgående analyser från experter med perspektiv från företagsledare ger vi dig nyckeln till att förstå den ekonomiska tillväxten, förutse risker och göra de strategiska val som krävs.

Energisektorn: mellan kris och möjligheter - hur ser framtiden ut?

Energi är en viktig drivkraft för ekonomisk tillväxt och energikrisen var en skarp påminnelse om hur beroende våra ekonomier är av energiresurser.

När tillgången till fossila bränslen minskar i takt med att vi övergår till koldioxidsnåla alternativ, är det då inte troligt att energi kommer att bli dyrare och tillgången mer osäker?

Vilka är utsikterna? Och hur kan företag anpassa sig?

I det här avsnittet svarar Jean-Christophe Caffet, chefsekonom på Coface, och Marc-Antoine Eyl-Mazzega, chef för Centre for Energy & Climate vid det franska institutet för internationella relationer (IFRI), på dessa frågor.

Energy sector - Podcast Trade Talk

Tidsåtgång 00:00

Total längd 10:54

Kina: En ekonomisk återöppning med risker och möjligheter för näringslivet

Kina befinner sig mitt i en rad politiska, sociala och ekonomiska förändringar till följd av hälsokrisen.

Även om Kina fortfarande är ett land med många affärsmöjligheter verkar det vara en instabil balansgång: handelskrig med USA, ökade spänningar med Taiwan, närmande till Ryssland och en komplicerad relation till andra västmakter.

  • Är världens näst största ekonomi fortfarande lika oumbärlig som någonsin?

Bernard Aw, chefsekonom för Asien och Stillahavsområdet, och Raphaël Rousselot, Chief Underwriting Officer för Asien och Stillahavsområdet, ger en översikt över riskerna och möjligheterna för affärer i detta land.

China : A reopening with Risks and opportunities

Tidsåtgång 00:00

Total längd 10:54

Mellanöstern: dynamik och affärsmöjligheter i Gulfstaterna

Gulfstaterna är sällsynta oaser av tillväxt i en global ekonomi på randen till recession och har dragit nytta av sin kolväteförmögenhet för att driva sina ekonomier framåt.

  • De är kända för sina till synes obegränsade rikedomar, men hur förbereder de sig för tiden efter oljan?
  • Hur förhåller de sig till varandra och till grannländerna?
  • Vilka fördelar kan regionen erbjuda företag och entreprenörer? Vad är den allmänna uppfattningen och vad bör företagen vara medvetna om?

Vi analyserar möjligheter och risker tillsammans med två experter från Coface: Seltem Iyigün, ekonom för Mellanöstern och Turkiet, och Hassen Bennour, Managing Director för Mellanöstern och södra Afrika.ca. 

Middle East Podcast - Trade Talk

Tidsåtgång 00:00

Total längd 10:54