Politiska risker och kreditrisker

Försäkring mot politisk risk och utebliven betalning för komplexa projekt.

Försäkring mot utebliven betalning och politisk risk: skräddarsydd för komplexa och långsiktiga projekt

Coface Single Risk-avdelning hjälper till att skydda dina mest komplicerade transaktioner på långfristiga löptider som faller utanför standardramverket för kreditförsäkringar. Försäkringen är bindande under hela den tid som transaktionen pågår!

Single Risk

Anpassat skydd för politisk risk och utebliven betalning: skräddarsytt och oåterkalleligt.

Single Frame

Single Frame ger skydd mot politiska risker och kreditrisker med särskilda villkor.

Hur fungerar täckningen av politiska risker och kreditrisker?

1 / 2

Oavsett vilka krav du har tar ett specialistteam hand om er förfrågan, analyserar er situation och tar fram den bästa lösningen tillsammans med dig för att underlätta dina transaktioner i Sverige och utomlands.

Varje förfrågan analyseras individuellt med skräddarsydda priser.

Du väljer själva vilka affärstransaktioner du vill riskavtäcka.

Hur fungerar täckningen av politiska risker och kreditrisker?

2/2

Du har kontroll över vilka köpare som analyseras och vilka typer av risker som ska omfattas (politiska, kommersiella eller båda).

Du får skräddarsydd, ledande täckning för dina engångsavtal, komplexa transaktioner, investeringar eller den finansiering du tillhandahåller.

Du drar nytta av skalbara tillval så att skyddet är perfekt anpassat till din profil och förändringar i din affärsverksamhet.

När bör jag välja skydd mot politisk risk och kreditrisk?

1 / 2

Du vill vara skyddade mot specifika risker som lagändringar, obetalda fordringar, avtalsbrott, expropriering, nationalisering, väpnade konflikter, upplopp, strejker, krig, terroristhandlingar, embargon, bojkotter och så vidare.

Låt oss säga att du behöver riskskydd från fall till fall för de produkter du köper och säljer – eller till och med de investeringar du gör.

När bör jag välja skydd mot politisk risk och kreditrisk?

2/2

Eller så representerar du en bank och vill skydda den finansiering som du tillhandahåller internationellt.

Coface Single Risk-avdelning erbjuder bindande skydd som är skräddarsytt för de komplexa behoven hos företag, banker och finansiella institutioner över långa perioder som faller utanför den vanliga kreditförsäkringsramen.

Vilka risker omfattas?

Avtal och finansiering med ett privat bolag

För avtal med ett privat bolag tillhandahåller vi försäkring för följande risker:

 • Utebliven betalning och insolvens
 • Otillbörlig inlösning av garanti
 • Uppsägning av avtal
 • Restriktioner för kapitalrörelser

Investeringar, tillgångar, dotterbolag och innehav utomlands

För investeringar, tillgångar eller dotterbolag utomlands tillhandahåller vi försäkringar för följande risker:

 • Embargon
 • Väpnade konflikter, upplopp, strejker, krig och terroristhandlingar
 • Konfiskering, expropriering, nationalisering och fråntagande
 • Förändringar i lagstiftningen 

Avtal med ett offentligt bolag

För avtal med ett offentlig bolag tillhandahåller vi försäkring för följande risker:

 • Utebliven betalning
 • Uppsägning av avtal
 • Regresskrav mot tredjepart vid garanti
 • Otillbörlig inlösning av garanti
 • Restriktioner för kapitalrörelser 

Vilka är fördelarna med skydd mot politisk risk och kreditrisk?

Våra två lösningar – Single Risk och Single Frame – ger skydd mot uteblivna betalningar från kunder eller låntagare, brott mot ett affärsavtal eller marknadsavbrott samt alla andra politiska händelser som kan äventyra en smidig utveckling av företagets transaktioner. Bindande skydd för att säkra dina avtal och transaktioner när dina behov förändras.

 • Medellång/lång sikt

  Med Single Risk: upp till 8 års skydd för privata företag och 10 år för offentliga företag. Med Single Frame: upp till 5 år (privat/offentligt)

 • Bindande

  Single Risk- och Single Frame är bindande för hela den tid som transaktionen pågår

 • Skräddarsytt

  Varje förfrågan analyseras individuellt med anpassade priser

 • Frihet

  Du väljer själva vilka affärstransaktioner du vill försäkra.

 • Flexibilitet

  Du har kontroll över vilka köpare som analyseras och vilka typer av risker som ska omfattas (politiska, kommersiella eller båda)

Vad är politisk risk och hur påverkar det företagens kreditgivning?

Med den förändrade världssituationen, ökningen av (geo)politiska risker och klimatkrisen står politisk risk återigen i fokus, med dess oundvikliga ekonomiska konsekvenser för internationell handel och affärsverksamhet. Vi tittar närmare på hur vi kan skydda oss mot denna allt mer aktuella risk.

Hantera era risker med våra experter

100000kunder

200länder som omfattas

685miljarder i exponering

AA-Stable outlook

Moody's logoA1Stable outlook

AM Best logoAStable outlook

Ofta ställda frågor