Inkasso för företag: hantering av obetalda fordringar

Få dina utestående fakturor betalda snabbt med hjälp av Coface expertis.

Utestående fakturor betalda snabbt i Sverige eller utomlands

Uteblivna och sena betalningar kan ha en stor inverkan på ditt kassaflöde och resultat. En av fyra konkurser beror på obetalda fordringar, och en enda stor utebliven betalning på en gäldenär kan få betydande efterverkningar på dina affärstransaktioner och till och med hota din företags överlevnad.

 • Globalt

  Driv in kundfordringar oavsett var gäldenärerna finns, även om de befinner sig utanför Sverige. Med Coface internationella inkasso har du en enda kontaktpunkt oavsett i vilket land gäldenären är baserad. Vi begränsar dina förluster, minskar störningar till ett minimum och kontaktar lokala jurister åt dig.

 • Driv in dina fordringar snabbt

  Som ledande inom kreditförsäkring förbättrar Coface inkassotjänster avsevärt chanserna att driva in dina pengar. Vi sparar tid åt dig, så att du kan fokusera på att utveckla ditt företag.

 • Skydda dina relationer

  Ta hjälp av Coface experter så att du kan upprätthålla goda affärsrelationer med dina kunder: fortsätta att expandera din verksamhet medan vi agerar för din räkning.

 • Betala bara för de belopp som drivits in

  Minska dina kostnader! Med Coface företagsinkasso betalar du bara en provision för det belopp som drivits in.

Ta reda på hur Coface kan driva in dina obetalda fordringar

Ring upp

Vet du hur mycket obetalda fordringar kostar?

%

kr

Den extra omsättning som krävs för att kompensera för förlust

Simuleringen ovan visar den extra omsättning som ditt företag måste uppnå för att kompensera för förlusten på grund av en utebliven betalning.

Få en kostnadsfri analys av din kundportfölj

Internationell inkasso

Coface driver in dina utestående fordringar i 190 länder med hjälp av ett unikt internationellt nätverk. 
Inkassoexperter i Sverige fungerar som en länk mellan dig och den lokalt ansvarige som hanterar dina ärende.
Dessa lokala kontakter har omfattande kunskaper om språk, lagstiftning, marknad och praxis i gäldenärens land.

Förtroende för Coface att driva in utestående skulder

Hassan B., CFO inom textilsektorn

Ett antal kunder betalade inte sina stora fakturor som hade förfallit till betalning. Det tog upp för mycket tid och spårningsarbete utan något större resultat. Tack vare Coface har jag nu mer sinnesro, det är effektivare och jag har bättre likviditet.

Patricia: kemisektorn

Hur kan jag kräva att min nyckelkund betalar sina fakturor utan att tära för mycket på vår affärsrelation som håller mitt företag flytande? Coface vet hur man gör just det, så att jag kan diskutera nya projekt med kunden.

Johan: småföretagare inom textilsektorn

Min kund i Vietnam hade fortfarande inte betalat sin faktura efter åtta månader, trots att de hade fått varorna utan problem. Men tack vare Coface fick jag betalt på två veckor.

Kommersiell inkasso: vad är det?

Sena- eller uteblivna betalningar av fakturor kan få långtgående konsekvenser för din kassaflöde. Obetalda fordringar är orsaken till 25 procent av alla konkurser. En enda stor gäldenär kan kraftigt begränsa din förmåga att bedriva verksamhet eller till och med äventyra företagets framtid.
 

Hur får jag kunden att betala?

1 / 2

Har kunden fortfarande inte betalat sin skuld?? Nästa steg är att skicka en påminnelse där kunden uppmanas att betala.
Om kunden – oavsett dina åtgärder– fortfarande inte betalar skulden kan du inleda en utomrättslig inkassoprocess och/eller olika rättsliga förfaranden. Det kan  ex. vara att erhålla ett domstolsbeslut eller att inleda

Hur får jag kunden att betala?

2/2

en summarisk process. Men du bör komma ihåg att detta tillvägagångssätt kan vara dyrt och tidskrävande, och att resultatet kan vara osäkert. 
När du ger Coface tillstånd att driva in dina obetalda fordringar garanterar vi:

 • en effektiv process
 • att spara dig tid så att du kan utveckla ditt företag
 • att endast begära provision om vi är framgångsrika 

Vanligt ställda frågor