Kreditförsäkring och inkasso ordlista

Bokstav A

Aggregerad självrisk
Anmälan om förfallen fordran

Bokstav B

Bonus / malus

Bokstav D

Dokumentinkasso / Cash against documents

Bokstav E

Egen bedömning / Egen kreditlimit
Egen bedömning / Ogranskat skydd
Ej ersättningsbar förlust
Ersättning
Ersättningsbar förlust

Bokstav F

Fordran
Förfallodatum
Förhandlingsfullmakt
Förlustorsak
Förlängning av förfallodag
Förmånstagare
Försäkrad andel
Försäkrad omsättning
Försäljningsavtal / Köpeavtal

Bokstav G

Gäldenär

Bokstav I

Indrivning
Inkassobolag
Insolvens
Internationell handel

Bokstav K

Kommersiell risk
Konsignation
Kreditbedömning
Kreditbeslut eller kreditlimit
Kreditförsäkring
Kredittid
Kundkredit
Köpare

Bokstav L

Leverans

Bokstav M

Maximalt ersättningsbelopp
Minimipremie

Bokstav O

Offentlig köpare
Order som ska levereras

Bokstav P

Policy
Politisk risk

Bokstav R

Risk för betalningshinder
Risk för naturkatastrofer

Bokstav S

Självrisk per skada
Skada
Subrogation
Säkerhet

Bokstav T

Tidsbestämd kreditlimit
Tvist

Bokstav U

Utebliven betalning
Utomrättsliga åtgärdar

Bokstav V

Väntetid (skada)

Bokstav

Överlåtelse av rätt till ersättning