Kreditförsäkring: skydda ditt företag mot osäkra fordringar

Undvik risken för kreditförluster med en kreditförsäkring

Kreditförsäkringslösningar skräddarsydda för dina affärsbehov

Oavsett storlek eller marknad måste alla företag som bedriver inhemsk- eller exportförsäljning skydda sina B2B-transaktioner mot risken för obetalda fordringar. Ta reda på mer om våra flexibla kreditförsäkringslösningar för företag som är skräddarsydda för att passa dina specifika behov.

Hur fungerar en kreditförsäkring?

1 / 2

1. Håller dig informerade

Vi slutar aldrig att analysera dina kunders miljö (t.ex. land och sektor) tillsammans med deras finansiella information (räkenskaper och finansiella nyckeltal) så att vi kan vägleda dig mot solventa företag och förhindra osäkra gäldenärer. 

Det minskar dina obetalda fordringar och innebär att ditt företag arbetar med rätt partner.

Hur fungerar en kreditförsäkring?

2/2

2. Indrivning av obetalda fakturor

Vårt nätverk av experter i Sverige och utomlands tar på sig ansvaret att driva in dina obetalda fakturor åt dig. På så sätt bevarar du relationen till dina affärspartner.

3. Skydda ditt företag

Coface ersätter dina utestående försäkrade fordringar om  indrivningsprocessen inte ger önskat resultat.

Vad är en kreditförsäkring?

1 / 2

Med en kreditförsäkring kan företag tryggt bevilja sina kunder betalningsfrister både i Sverige och utomlands. 

Kreditförsäkringen skyddar dina fordringar mot alltför sena betalningar eller – i värsta fall – att dina kunder inte betalar alls. 

Coface täcker kreditrisken och ersätter dina förlust. En rad olika alternativ finns tillgängliga så att du kan anpassa dina försäkringsskydd efter specifika risker (t.ex. politiska risker, tillverkningsrisker och tvister).

Vad är en kreditförsäkring?

2/2

Vi bevakar dina kunders ekonomiska status och hjälper dig att fatta rätt affärsbeslut. Med vår kreditförsäkring för företag kan du också få bättre tillgång till finansiering. 

Kort sagt, när du försäkrar din export eller försäljning i Sverige skyddar du din kassaflöde och bevarar dina marginaler. Du optimerar också hanteringen av dina kundfordringar och skyddar dina tillväxt.

Varför välja en kreditförsäkring?

En kreditförsäkring ger fyra viktiga tjänster så att du kan minska risken för utebliven betalning från kunden:

 • Optimera hanteringen av dina fordringar

  Kreditförsäkring för företag är ett verktyg för att hantera dina kundfordringar: du kan identifiera pålitliga kunder och sätta realistiska kreditlimiter. Dessutom kan du öka chanserna för indrivning när du överlåter dina kundfordringar till en välrenommerad tredje part.

 • Gör finansieringen enklare

  Kreditförsäkringen ger bättre förutsättningar för ett optimerat kassaflöde så att du kan tillgodose dina behov. Produkten bidrar till förtroende som tryggar dina finansiella partner och hjälper dig vid framtida finansiering.

 • Hjälp ditt företag att växa

  En kreditförsäkring hjälper dig att bedöma dina risker och identifiera de kunder och partner som du kan arbeta med.

 • Skyddar ditt kassaflöde

  Ett av fyra företag går i konkurs på grund av uteblivna betalningar från kunder. Att säkra företaget mot obetalda fordringar innebär att du skyddar kassaflödet och ökar omsättningen, utan några bekymmer. Kreditförsäkring är en unik produkt som skyddar ekonomin mot de omfattande förluster som följer av konkurser.

Be om att bli uppringd av en expert från Coface

Ring mig

Användarvänliga lösningar

Hanteringsverktyg

CofaNet Essentials är en säker onlineplattform för att hantera dina kreditförsäkring på ett enkelt sätt. 

Bevaka din kundportfölj, anmäl dina ersättningsanspråk och bevaka ersättningen för dina obetalda fakturor. 

Dessutom kan du använda mobilappen CofaMove för att få tillgång till våra tjänster var du än befinner dig.

API – anslutningslösningar

Vi tillhandahåller lösningar för överföring av data (API) skräddarsydda för ditt företags behov så att du kan hantera ditt Coface-kreditförsäkringsavtal i dina egna verktyg. 

Oavsett om du väljer en enkel teknisk lösning eller en heltäckande integration kan du ansluta ditt företag direkt till den information som Coface tillhandahåller, så att du kan fokusera på viktiga risker på ett säkert och tillförlitligt sätt.

> Besök Coface API Portal

Coface Dashboard

Coface Dashboard är vårt business intelligence-verktyg som ger interaktiva rapporter för att underlätta:

 • rapportering och resultatuppföljning
 • framställning av analyser som sträcker sig från makrotrender till enskilda förändringar
 • identifiering av konsoliderade kommersiella risker för grupper av köpare
 • hantering av ditt försäkringsprogram
 • hantering av kreditrisker

Hur mycket kostar kreditförsäkring?

Försäkringspremien baseras på omfattningen av den försäkrade verksamheten, företagets riskprofil - särskilt bransch och skadehistorik- och dina behov (typ av skydd, tillval etc.).

5 myter om kreditförsäkringar

"Kreditförsäkring är för dyrt och täcker inte mina behov", "Hantering av kreditrisk är ett hinder för affärsutveckling" eller "Jag har de finansiella resurserna för att täcka eventuella obetalda fakturor!". Har du någonsin tänkt någon av dessa tankar? Det kan vara bra att se över stereotyperna om kreditförsäkring, särskilt i en tid när skadefrekvensen ökar och risken för konkurs växer.

Utveckla ditt företag med hjälp av en expert på riskhantering

100000kunder

200länder som omfattas

685miljarder i exponering

AM Best logoAStable outlook

Moody's logoA1Stable outlook

AA-Stable outlook

Vet du hur mycket obetalda fordringar kostar?

%

kr

Den extra omsättning som krävs för att kompensera för förlust

Simuleringen ovan visar den extra omsättning som ditt företag måste uppnå för att kompensera för förlusten på grund av en utebliven betalning.

Få en kostnadsfri analys av din kundportfölj

Testimonials

Mark Harsent, UK Risk Manager, Denmaur Independent Papers Ltd

Jag har använt kreditförsäkring i många år och rekommenderar Coface eftersom deras svarstider på limiter är exceptionellt bra jämfört med andra leverantörer, deras underwriters vet vad de gör och de är alltid villiga att diskutera eventuella problem.

PSA-PEUGEOT CITROEN

Våra regelbundna kontakter med teamen på Coface hjälper oss att analysera, utvärdera och förebygga våra risker.

FAQ