Aggregerad självrisk

Ackumulerat belopp av skador för vilka du själva bär risken under ett enskilt försäkringsår.

Tillbaka till ordlistan

Kreditförsäkring för SME's – både för handel i Sverige och export