Anmälan om förfallen fordran

Den anmälan som görs till Coface om utebliven betalning / potentiell skada.

Tillbaka till ordlistan

Kreditförsäkring för SME's – både för handel i Sverige och export