Bonus / malus

Minskning eller ökning av premien, vanligtvis uttryckt som en procentandel av den betalda premien, vars summa är kopplad till försäkringens skadekvot.

Tillbaka till ordlistan

Kreditförsäkring för SME's – både för handel i Sverige och export