Dokumentinkasso / Cash against documents

Betalningssätt där dokumenten representerar äganderätten till varan. För er innebär det att ni lämnar handlingarna till er bank, som vidarebefordrar dem till sin motsvarighet i köparens land. Den utländska banken som ansvarar för att ta emot betalningen lämnar endast över dokumenten till köparen mot kontant betalning. Ni behåller förfoganderätten över de levererade varorna tills de har betalats i sin helhet. Detta är inte en bankgaranti: banken kan endast hållas ansvarig om den inte har uppfyllt dina instruktioner.

Tillbaka till ordlistan

Kreditförsäkring för SME's – både för handel i Sverige och export