Egen bedömning / Egen kreditlimit

Möjlighet att själv fastställa summan av försäkrat belopp för specifika köpare, upp till de gränser som anges i försäkringsavtalet, utan att begära förhandsgodkännande från Coface.

Tillbaka till ordlistan

Kreditförsäkring för SME's – både för handel i Sverige och export