Ersättning

Det belopp motsvarar den försäkrade andelen av den ersättningsbara förlusten med avdrag för eventuella självrisker.

Tillbaka till ordlistan

Kreditförsäkring för SME's – både för handel i Sverige och export