Ersättningsbar förlust

Debetsaldo på det förlustkonto som används för att beräkna ersättningen.

Tillbaka till ordlistan

Kreditförsäkring för SME's – både för handel i Sverige och export