Förlängning av förfallodag

En ytterligare period, vanligtvis skriftligt fastställd, som du eller Coface beviljar köparen att betala sina förfallna skulder.

Tillbaka till ordlistan

Kreditförsäkring för SME's – både för handel i Sverige och export