Förlustorsak

Situation eller händelse som kan leda till skadefall. Förlustorsaken utgör ett hinder för betalning av fordran. I ditt försäkringsavtal framgår det vilka förlustorsaker som omfattas av försäkringen. (Kommersiell risk, politisk risk, betalningshinder, tillverkningsrisk, naturkatastrof).

Tillbaka till ordlistan

Försäkring mot politiska risker och kreditrisker för komplexa projekt