Förmånstagare

Tredje part till vilken rätten till försäkringsersättning överförs (med försäkringstagarens medgivande).

Tillbaka till ordlistan

Kreditförsäkring för SME's – både för handel i Sverige och export