Försäkrad andel

Den procentsats till vilken Coface täcker en risk.

Tillbaka till ordlistan

Kreditförsäkring för SME's – både för handel i Sverige och export